Illuminare – Centre for Medieval and Renaissance Art (KU Leuven) has organized various exhibitions both in Belgium and abroad. Amongst the most recent are In Search of Utopia (2016, M – Museum Leuven), Hieronymus Cock – The Renaissance in Print (2013, M – Museum Leuven / Fondation Custodia, Paris), The Magnificent Middle Ages (2013, Museum Plantin-Moretus, Antwerp), The Anjou Bible. A Royal Manuscript Revealed (2010, M – Museum Leuven) and Rogier van der Weyden 1400-1464. Master of Passions (2009, M – Museum Leuven).

 

Exhibition catalogues (selection, 1983-present)

 

Bert Cardon, R. Van de Ven & Maurits Smeyers (eds.), exhib. cat., Handschriften uit Diestse kerken en kloosters, Diestsche Cronycke, 6 (Diest, Stedelijk Museum), Diest: Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief Diest, 1983.

Annemie Adriaenssens & Maurits Smeyers (eds.),  exhib. cat., Werken van barmhartigheid: 650 jaar Alexianen in de Zuidelijke Nederlanden (Leuven, Stedelijk Museum Vander Kelen-Mertens), 1985.

Els Deconinck, Leon Smets, Bert Cardon, Dirk Pauwels, Maurits Smeyers, Patrick Valvekens & Jan Van der Stock, exhib. cat., Handschriften uit de abdij van Sint-Truiden (Sint-Truiden, Provinciaal Museum voor Religieuze Kunst – Begijnhofkerk), Leuven: Peeters, 1986.

Werner Verbeke, Jef Janssens & Maurits Smeyers (eds.), exhib. cat., Arturus rex: Volume I. Koning Artur en de Nederlanden(Leuven, Stedelijk Museum Vander Kelen-Mertens), Leuven: Leuven University Press, 1987.

Maurits Smeyers, Lutgarde Bessemans, Paul-Victor Maes, Leon Van Buyten & Dirk Vande Gaer (eds.), exhib. cat., Schatten der armen: het artistiek en historisch bezit van het O.C.M.W.-Leuven. (Leuven, Stedelijk Museum Vander Kelen-Mertens), 1988.

Leo De Ren, Leon Smets, Bert Cardon & Maurits Smeyers (eds.), exhib. cat., In beeld geprezen. Miniaturen uit Maaslandse devotieboeken 1250-1350 (Sint-Truiden, Provinciaal Museum voor Religieuze Kunst – Begijnhofkerk), Leuven: Peeters, 1989.

Jan Van der Stock (ed.), exhib. cat., Stad in Vlaanderen. Cultuur en maatschappij 1477-1787 (Brussel, Galerij van het Gemeentekrediet), Brussels: Gemeentekrediet, 1991.

Jan Van der Stock (ed.), exhib. cat., La ville en Flandre. Culture et Societé 1477-1787 (Bruxelles, Galerie du Crédit Communal), Brussels: Gemeentekrediet, 1991.

Jan Van der Stock (ed.), exhib. cat., Stadtbilder in Flandern. Spuren Bürgerlicher Kultur 1477-1787. (Austria, Schallaburg, Renaissanceschloss Schallaburg), Brüssel: Gemeindekredit, 1991.

Maurits Smeyers (ed.), exhib. cat., Naer natueren ghelike. Vlaamse miniaturen voor Van Eyck (ca. 1380 – ca. 1420) (Leuven), Leuven: Davidsfonds, 1993.

Jan Van der Stock (ed.), exhib. cat., Antwerpen. Verhaal van een metropool 16de-17de eeuw (Antwerp, Hessenhuis), Ghent: Snoeck-Ducaju & Zoon, 1993.

Jan Van der Stock (ed.), Antwerp. Story of a Metropolis 16th-17th century (Antwerp, Hessenhuis), Ghent: Snoeck-Ducaju & Zoon, 1993.

Maurits Smeyers & Jan Van der Stock (eds.), exhib. cat., Фламандская книжная миниатюра 1475-1550 / Flamandskaja knizhnaja miniatiura 1475-1550 (Saint-Petersburg, Hermitage Museum), Ghent: Ludion, 1996.

Maurits Smeyers & Jan Van der Stock (eds.), exhib. cat., Miniature Fiamminghe 1475-1550 (Firenze, Museo Bardini), Ghent: Ludion, 1996.

Maurits Smeyers & Jan Van der Stock (eds.), exhib. cat., Flemish Illuminated Manuscripts 1475-1550 (Saint-Petersburg, Hermitage Museum & Firenze, Museo Bardini, 1996), Gent: Ludion, 1996.

Maurits Smeyers & Jan Van der Stock (eds.), exhib. cat., Vlaamse miniaturen voor vorsten en burgers 1475-1550 (Antwerp, Royal Museum of Fine Arts), Ghent: Ludion, 1997.

Maurits Smeyers & Jan Van der Stock (eds.), exhib. cat., Manuscrits à peintures en Flandre 1475-1550 (Antwerp, Royal Museum of Fine Arts), Ghent: Ludion-Flamarion, 1997.

Maurits Smeyers & Katrien Smeyers  (eds.), exhib. cat., Dirk Bouts, een Vlaams primitief te Leuven. Arca Lovaniensis artes atque historiae reserans documenta: jaarboek 26-27(Leuven, Sint-Pieterskerk / Predikherenkerk), Leuven: Peeters, 1998.

Maurits Smeyers, Lutgarde Bessemans, Inès Honoré, Veronique Vandekerchove & Raymond Van Uytven, exhib. cat., Leven te Leuven in de late Middeleeuwen (Leuven: Stedelijk Museum Vander Kelen-Mertens, 1998), Leuven: Peeters, 1998.

Maurits Smeyers en Rita Van Dooren (eds.), exhib. cat., Het Leuvense Stadhuis. Pronkjuweel van de Brabantse gotiek. (Leuven, City hall), Leuven: Peeters, 1998.

Brigitte Dekeyzer, exhib. cat., Vorstelijke luxe en devotie. Breviarium Mayer van den Bergh (Antwerp, Museum Mayer van den Bergh), Leuven: Illuminare – Studiecentrum voor Miniatuurkunst, 2004.

Bert Cardon & Brigitte Dekeyzer (eds.), exhib. cat., Meesterlijke Middeleeuwen. Miniaturen van Karel de Grote tot Karel de Stoute. 800-1475 (Leuven: Stedelijk Museum vander Kelen-Mertens), Leuven: Davidsfonds, 2002.

Bert Cardon, Jan Van der Stock, Dominique Vanwijnsberghe, Brigitte Dekeyzer & Kris Callens (eds.), exhib. cat., Medieval Mastery. Book illumination from Charlemagne to Charles the Bold | 800-1475 (Leuven: Stedelijk Museum vander Kelen-Mertens), Leuven/Turnhout: Davidsfonds/Brepols, 2002.

Lorne Campbell & Jan Van der Stock (eds.), exhib. cat., Rogier van der Weyden 1400-1464. De Passie van de Meester (Leuven, M – Museum Leuven), Leuven: Davidsfonds, 2009.

Lorne Campbell & Jan Van der Stock (eds.), exhib. cat., Rogier van der Weyden 1400-1464. Master of passions (Leuven, M – Museum Leuven), Leuven: Davidsfonds, 2009.

Lorne Campbell & Jan Van der Stock (eds.), exhib. cat., Rogier van der Weyden 1400-1464. Maître des passions (Leuven, M – Museum Leuven), Leuven: Davidsfonds, 2009.

Lieve Watteeuw & Jan Van der Stock (eds.), exhib. cat., The Anjou Bible. A Royal Manuscript Revealed. Naples 1340  (Leuven, M – Museum Leuven), Leuven: Peeters, 2010.

Joris Van Grieken, Ger Luijten & Jan Van der Stock (eds.), exhib. cat., Hieronymus Cock. The Renaissance in Print (Leuven, M – Museum Leuven), New Haven & London: Yale University Press, 2013.

Joris Van Grieken, Ger Luijten, Jan Van der Stock, exhib. cat., Hieronymus Cock. De renaissance in prent (Leuven, M – Museum Leuven), Brussel: Mercatorfonds, 2013.

Joris Van Grieken, Ger Luijten & Jan Van der Stock (eds.), exhib. cat., Hieronymus Cock. La gravure à la Renaissance (Paris, Fondation Custodia – Institut Néerlandais), Bruxelles: Fonds Mercator, 2013.

Lieve Watteeuw & Catherine Reynolds, exhib. cat., Catalogue of Illuminated Manuscripts Museum Plantin-Moretus (Antwerp, Museum Plantin-Moretus), Antwerp, Paris – Leuven – Walpole: Peeters, 2013.

Jan Van der Stock (ed.), exhib. cat., In Search of Utopia: Art and Science in the Era of Thomas More (Leuven, M-Museum Leuven), Leuven, Leuven – Amsterdam: Davidsfonds – Amsterdam University Press, 2016.